Projekt EnergyMeasures: pomoc gospodarstwom domowym zagrożonym ubóstwem energetycznym w Bielsku-Białej

Masz trudności z ogrzaniem domu?
A może problemem są wysokie rachunki za energię i pojawiające się zaległości w płatnościach?  
Jeżeli tak, możesz uzyskać pomoc w ramach innowacyjnego, finansowanego ze środków EU projektu EnergyMeasures.
Celem projektu EnergyMeasures jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych mających trudności z zaspokojeniem swoich potrzeb energetycznych akceptowalnym kosztem. Wsparcie obejmuje m.in

  • pomoc gospodarstwom domowym w zmianie zachowań na bardziej energooszczędne
  • pomoc gospodarstwom domowym we wdrożeniu bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii,
  • udzielanie indywidualnych konsultacji i wsparcia

Za realizację projektu w Bielsku Białej odpowiada Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” we współpracy z Miastem Bielsko-Biała. Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w programie wsparcia, skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 12 429 17 93 lub wysyłając maila na adres biuro@pnec.org.pl

O Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć “Energie Cités
”Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” (PNEC) jest organizacją pozarządową, która wspiera zrównoważony rozwój energetyczny polskich miast i gmin. Od 1994 roku promujemy efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE, realizujemy projekty z zakresu zarządzania energią, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, a także organizujemy tematyczne konferencje, seminaria, warsztaty i wizyty studyjne.
Strona internetowa: www.pnec.org.pl

O Bielsku-Białej
Bielsko-Biała to liczące 170 000 mieszkańców miasto położone w południowej Polsce, w województwem śląskim. Miasto dba zarówno o swoich mieszkańców, jak i o środowisko i klimat. Podejmowane w nim działania są spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju, mówiącymi, że dążenie do dobrobytu gospodarczego miasta ma odbywać się w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Miasto należy do Porozumienia Burmistrzów, światowego ruchu miast na rzecz klimatu, którego członkowie zobowiązują się do ograniczenia emisji CO2 na swoim terenie o 40% do 2030 r. Realizując pro klimatyczne działania, miasto dba by włączać w nie mieszkańców, a także podnosić ich komfort życia.

Anna Jaskuła jest Magistrem Inżynierem Ochrony Środowiska i Dyrektorem Biura Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu pracuje od 2000 roku i odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołu Biura, kontakty z samorządami lokalnymi i instytucjami europejskimi, reprezentowanie Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym i poszukiwanie źródeł finansowania. Jest ekspertem w obszarze efektywności energetycznej, ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu.

Patrycja Płonka jest Magistrem Inżynierem Środowiska, Magistrem Stosunków Międzynarodowych i Kierownikiem Projektów w Stowarzyszeniu. W organizacji pracuje od 2009 r. i odpowiada za przygotowanie, realizację i rozliczanie krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu zarządzania energią, ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu, organizację krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń oraz przygotowanie publikacji i tłumaczeń. Interesuje się zwłaszcza tematyką efektywności energetycznej w budownictwie, pracą z użytkownikami budynków na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz rozwojem zielono-błękitnej infrastruktury.

Izabela Kuśnierz jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej kierunku Inżyniera Środowiska (specjalizacja Inżynieria Wodna) i Starszym Asystentem Projektów w Stowarzyszeniu. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach pro energetycznych i pro klimatycznych oraz pomaga przy organizacji szkoleń i warsztatów oraz przygotowaniu publikacji tematycznych. Interesuje się zwłaszcza organizacją kampanii społecznych zwiększających świadomość energetyczną i klimatyczną mieszkańców oraz wspieraniem dialogu pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami w celu zwiększenia ich partycypacji publicznej.