EnergyMeasures helpt huishoudens met energieproblemen in de regio Turnhout.

Heb je moeite om je huis te verwarmen? 
Of heb je problemen met achterstallige energiefacturen? 

Dan kan je misschien hulp krijgen van EnergyMeasures, een project gefinancierd door de EU. 

EnergyMeasures wil de energie-efficiëntie van huishoudens met energieproblemen verbeteren, op verschillende manieren, onder andere: 

  • Door kleine besparingsmaatregelen te voorzien 
  • Door met huishoudens samen te werken om hun energie-gerelateerd gedrag te veranderen 
  • Door steun en advies te geven aan huishoudens 

Kamp C en SAAMO werken samen aan dit project in de regio Turnhout. Als je wil weten of je in aanmerking komt om deel te nemen aan het project, contacteer ons dan via mail op EM@kampc.be  (Hans en Maro) of energieteam@saamo.be (Joni en Emily) of telefonisch op +32 (0)14 24 85 69. 

MEER INFO

Over SAAMO
SAAMO (formerly Samenlevingsopbouw) zet in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij. Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: een agogische kernopdracht en een politieke kernopdracht. We hechten een groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken samen met gemeentebesturen, OCMW’s, middenveldorganisaties, armoedeverenigingen en andere welzijnsinitiatieven. SAAMO zet in op de thema’s onderwijs, water en energie, arbeid, sociale bescherming en wonen.   

Over Kamp C
De missie van Kamp C is de Transitie naar een duurzame samenleving te versnellen in de provincie Antwerpen.  

Kamp C is het kenniscentrum voor innovatie en duurzaam bouwen in de provincie Antwerpen, met als kerntaak “het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving”. Kamp C is momenteel actief binnen meer dan 20 door de EU gefinancierde projecten (waaronder twee H2020) met gevarieerde doelstellingen, gaande van het opschalen van renovatie, het ondersteunen van hernieuwbare energie-initiatieven, tot innovatie (3D-printen, circulaire economie en aanbestedingen…)  
Een holistische aanpak gericht op vier doelgroepen: potentiële bouwers, lokale overheden, scholen / onderwijs en de bouwsector: Wat is de missie van elke doelgroep en hoe kunnen ze ondersteund worden om die te bereiken. Kamp C werkt nauw samen met 70 lokale overheden, woningcorporaties, alsook publieke initiatieven die kwetsbare burgers ondersteunen. Kamp C ondersteunt gemeenten met technisch en juridisch advies inzake bouw- en milieuaangelegenheden, het scannen van gebouwen, het prioriteren van energie-efficiëntieprojecten en het faciliteren van de bouwfase, maar biedt ook rechtstreeks en pro bono advies en oplossingen aan burgers in de provincie Antwerpen regio voor duurzame renovatie in hun woningen en buurten. Het project Energymeasures zorgt ervoor dat Kamp C zijn advies kan uitbreiden met kennis over een doelgroep “mensen met beperkte middelen” die vaak buiten de boot valt. 

Kamp C wil haar sterke focus op lokale besturen en haar bewoners verder uitbouwen, door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstgericht woonbeleid op lokaal niveau.  

Tenslotte heeft Kamp C een veelheid aan trainingen en methoden ontwikkeld om een verscheidenheid aan bewoners te betrekken bij duurzame innovatieprocessen. 

Wie zijn wij?

Jet Groen heeft een master in architectuur aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Zij is een van de vier architecten/adviseurs van Kamp C en werkt daar sinds 2009. Ze adviseert potentiële bouwers, lokale overheden, scholen,…) en werkt aan verschillende projecten zoals cVPP (InterregNWE), Goed Plan, Shine (Interreg 2 zeeën), See2Do (Interreg Vlaanderen – Nederland). Zij heeft een ervaring van 30 jaar opgebouwd als architect, projectmanager, procesbegeleider en consultant in Nederland en België. De laatste 10 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in duurzaamheidsprojecten, met de focus op people, planet en profit, zonder de schoonheid uit het oog te verliezen. 

Emily Haest heeft een master in de ingenieurswetenschappen: architectuur. Ze heeft ruim 7 jaar ervaring als architect in de zorg en residentiële sector. Ze werkt sinds 2021 halftijds als opbouwwerker bij SAAMO in Turnhout, op projecten rond energie en woonkwaliteit. Daarnaast blijft ze halftijds aan het werk als zelfstandig architecte voor particuliere woonprojecten. Bij SAAMO wil ze haar technische kennis inzetten voor het verbeteren van de woonkwaliteit van mensen in energiearmoede.

Maro Saridaki is geregistreerd architect in Griekenland en België. Ze behaalde een MArch aan het Edinburgh College of Art en een Ph.D. aan de Universiteit van Edinburgh in 2012.  Sinds 2017 werkt ze bij Kamp C. Ze is de projectcoördinator van cVPP (Interreg NWE) en werkt daarnaast aan verschillende projecten zoals Housing 4.0 Energy (Interreg NWE)., Circular Bio-based Construction Industry enz. Maro’s passie ligt in de intrinsieke relatie tussen mens en milieu en onze rol en verantwoordelijkheid in het behouden van de toekomst van deze relatie. 

Leen Smets heeft een bachelordiploma in het sociaal werk. Ze werkt al 12 jaar als opbouwwerker, en specialiseert zich al meer dan 10 jaar in energie en woonkwaliteit bij Samenlevingsopbouw in Turnhout. Ze helpt en adviseert huishoudens in energiearmoede en ondersteunt huisbazen bij de renovatie van hun eigendom. Als expert begrijpt ze de noden en zorgen van deze doelgroep als geen ander. 

Joni Van Damme heeft een masterdiploma in het sociaal werk en een bachelordiploma orthopedagogie. Ze werkt sinds kort (2022) als opbouwwerker bij SAAMO in Turnhout en Lier, op projecten rond energie en woonkwaliteit.

Ann Van der Wilt heeft een bachelordiploma in het sociaal werk en een master in criminologie. Ze heeft meer dan 20 jaar professionele ervaring in de strijd tegen armoede. Ze werkt sinds 2008 bij Samenlevingsopbouw als teamcoördinator van de energie- en waterarmoedeprojecten. 

Hans Vannuffelen heeft toegepaste psychologie als opleidingsachtergrond. Hij heeft ervaring in vrijwilligerswerk vanuit het verleden in jeugdwerk en nu als coördinator van het netwerk van energiemeesters. Door het bouwen van zijn nul-energie woning heeft hij veel zelfbouw ervaring die hij gebruikt als projectleider in verschillende Europese duurzame bouwprojecten. Shine (Interreg 2 zeeën), See2Do (Interreg Vlaanderen-Nederland), Enleb (Interreg Vlaanderen-Nederland), Acer (Interreg Noord-West Europa), ‘t Centrum (OVAM). See2Do, Shine, Enleb, CHARM (Interreg Noord-West Europa) en het onlangs gestarte Sure2050 (Horizon2020).